01.03.2019

Міжнародне структурування

КІК для українців, які інвестують закордон

Щодо проекту закону «Про контрольовані іноземні компанії»

Восени 2018 року на офіційному сайті Національного Банку України з’явився проект Закону про внесення змін до Податкового Кодексу України з метою імплементації плану протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку.

Під визначення контрольованої іноземної компанії (КІК) підпадає будь-яка іноземна компанія, контрольована фізичною особою – резидентом України (контролююча особа). До КІК прирівнюються також трасти, партнерства та інші утворення без статусу юридичної особи, які від свого імені можуть володіти майном та мати інші права та обов’язки.

Особа визнається контролюючою,  якщо вона:

А. Володіє часткою в КІК у розмірі 50 і більше відсотків.

Б. Володіє часткою в КІК в розмірі 25 і більше відсотків, за умови, що декілька резидентів України, володіють в цій компанії частками, розмір яких в сукупності становить 50 і більше відсотків.

В. Окремо, або разом з іншими резидентами України здійснює фактичний контроль над КІК.

Контролююча особа вважається платником податку стосовно прибутку КІК.

Якщо в КІК є кілька контролюючих осіб, то вони повинні самостійно визначити належно до сплати долю податку з прибутку КІК, інакше вони вважатимуться такими, що контролюють КІК у рівних частках (незалежно від того, чи досягає розмір частки кожного з них 25%).

Контролююча особа повинна включити скоригований прибуток КІК до складу загального річного оподатковуваного доходу такої фізичної особи, про що зазначити в річній податковій декларації.

Крім того, кожна фізична особа – резидент України – зобов’язана повідомляти податкову службу про кожне пряме чи опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі, або набуття контролю над такою іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або припинення контролю над нею. Таке повідомлення направляється протягом 30 днів з дати набуття контролю.

Неподання контролюючою особою звіту про КІК тягне за собою штраф у розмірі 1000 мінімальних заробітних плат – на сьогодні це 4 173 000 грн.

Подача недостовірної інформації в звіті про КІК тягне накладення штрафу 3% від прихованих операцій КІК чи 25% від прихованого прибутку КІК, але не більше 3 000 мінімальних прожиткових мінімумів.